آموزش انتقال صفحات ۴۰۴ در وردپرس به صفحه اصلی

صفحات ۴۰۴ به صفحاتی گفته می شود که بدلیل وارد کردن اشتباه آدرس صفحات بوجود می آید و کاربر به صفحه ای که مبنی بر اشتباه بودن آدرس صفحه می باشد ، منتقل می شود

event_note
close

صفحات ۴۰۴ به صفحاتی گفته می شود که بدلیل وارد کردن اشتباه آدرس صفحات بوجود می آید و کاربر به صفحه ای که مبنی بر اشتباه بودن آدرس صفحه می باشد ، منتقل می شود

Read more

دلایل استفاده نکردن از قالب ها و افزونه های Null شده (کرک شده)

متاسفانه شاهد پخش شدن فایل های قالب ها و افزونه ها به صورت Null (نال) هستیم. افراد سودجو، بر روی این محصولات تغییراتی اعمال می کنند که بتوانند از مصرف کنندگان این محصولات سوء استفاده

event_note
close

متاسفانه شاهد پخش شدن فایل های قالب ها و افزونه ها به صورت Null (نال) هستیم. افراد سودجو، بر روی این محصولات تغییراتی اعمال می کنند که بتوانند از مصرف کنندگان این محصولات سوء استفاده

Read more

Posted in آموزش, امنیت